แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - attorney285

หน้า: [1] 2 3 ... 49
1
ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2253

ไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : นักวิชาการเตรียมสอบข้าราชการ
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 399 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ส่วนที่  1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ประวัติกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วิสัยทัศน์
จรรยาข้าราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
มาตรฐานจริยธรรม กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วิสัยทัศน์ประเทศที่เกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 
ภารกิจ
พันธกิจ
สัญลักษณ์
เครื่องแบบกรม
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดีของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
วัตถุประสงค์ในการจัดทำนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี 
 
ส่วนที่ 2 ความรู้ทั่วไป
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ความหลากหลายทางชีวภาพของไทย
วัฎจักรน้ำ
ความลึกของท้องทะเลไทย 
อุทกศาสตร์ชายฝั่งทะเล
สมุทรศาสตร์ฝั่งอ่าวไทย
มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลและชายฝั่งในประเทศไทย
ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ำทะเล
การจัดการคุณภาพน้ำทะเล 
สถานการณ์ปัจจุบันของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออก
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนบน
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนกลาง
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลอ่าวไทยตอนล่าง
สถานการณ์คุณภาพน้ำทะเลทะเลอันดามัน
พระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 
พระราชบัญญัติการประมง พ.ศ. 2558
ประมวลกฎหมายที่ดิน
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2559
พระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507
สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พรบ. วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542
 
ส่วนที่ 3 ความรู้เกี่ยวกับพนักงานราชการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
แนวทางการดำเนินการทางวินัยพนักงานราชการ พ.ศ.2559
แนวข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547

ตัวอย่างไฟล์ PDF คู่มือ+แนวข้อสอบ นิติกร กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/212

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

2
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4837

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ ตำแหน่งเสมียน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ใช้ได้กับรหัสตำแหน่ง 201,202,203,204,205,206,208,210,214,220 พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ 
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบสังคม ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 1. 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 ชุดที่ 2.
การใช้งานคอมพิวเตอร์และการใช้โปรแกรม Microsoft Office
เจาะข้อสอบ MicrosoftWord 
เจาะข้อสอบ MicrosoftExcel 
เจาะข้อสอบ MicrosoftPowerPoint
ความรู้การใช้งานอินเทอร์เน็ต 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

3
ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลยดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2769

ไฟล์ eBook คู่มือ+แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี กรมท่าอากาศยาน พร้อมเฉลย 
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ค่านิยม วิสัยทัศน์ ค่านิยม พันธกิจ ยุทธศาสตร์ 
ความรู้เบื้องต้นด้านการเงินและบัญชี
ความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
เจาะข้อสอบระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 
เจาะข้อสอบระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการพ.ศ. 2553 
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 
ความรู้ด้านภาษาอังกฤษเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
เจาะข้อสอบความรู้พื้นฐานด้านการใช้คอมพิวเตอร์ 
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ การเงินและบัญชี ชุดที่ 3.


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/100

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)4
คู่มือสรุป แนวข้อสอบ TAX AUDITOR วิชาการบัญชี พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3396

คู่มือสรุป แนวข้อสอบ TAX AUDITOR วิชาการบัญชี พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ตุลาคม 2557
จำนวนหน้า 316 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
• พระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543
• เงินสด และเงินฝากธนาคาร
• เงินลงทุน (Investment)
• ลูกหนี้ (Receivables)
• ตั๋วเงิน (Bill)
• สินค้าคงเหลือ (Inventory)
• ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
• การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างต้นทุน-จำนวน-กำไร
• การบัญชีต้นทุนงานสั่งทำ
• ระบบบัญชีต้นทุนช่วงการผลิต (Process Costing)
• มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
• การบัญชีสำหรับการก่อสร้าง
• มาตรฐานรายงานทางการเงิน สำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสีย สาธารณะ (NPAE)
• การบัญชีทางหุ้นส่วน
• แนวข้อสอบปรนัย
• แนวข้อสอบอัตนัย


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/263

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

5
คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ก ทุกระดับ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/672

คู่มือเตรียมสอบท้องถิ่น ภาค ก ทุกระดับ แนวข้อสอบ พร้อมเฉลยอธิบายละเอียด 
รวบรวมและจัดทำโดย : วีระวรรณ เตียวสกุล
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2559
จำนวนหน้า 228 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว

สารบัญ
 
อนุกรม
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 1
แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย 2
โจทย์เสริมทักษะวิชาภาษาไทย
เฉลยแนวข้อสอบวิชาภาษาไทย
เสริมหลักภาษาไทยที่มักออกข้อสอบ
แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
เฉลย แนวข้อสอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534
แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
เฉลย แนวข้อสอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559)
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
เฉลย แนวข้อสอบพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (13) พ.ศ.2552
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (13) พ.ศ.2552
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
เฉลย แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
เฉลย แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
แนวข้อสอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
เฉลย แนวข้อสอบวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น
แนวข้อสอบว่าด้วยการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
เฉลย แนวข้อสอบว่าด้วยการลาของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

6
คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2272

คู่มือ+แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ส่วนท้องถิ่น 800 ข้อ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : กรกฎาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม ไสกาว
 
สารบัญ
 
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. 2547
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542attorney285.co.th
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538
แนวข้อสอบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ.2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ความรู้เกี่ยวกับงานตาม “ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของตำแหน่ง แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพัฒนาและการพัฒนาชุมชน
แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
เจาะข้อสอบ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 1.
แนวข้อสอบ นักพัฒนาชุมชน ชุดที่ 2.

ราคา 260 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน THE BEST CENTER
14.นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
 
10.เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนปฏิบัติงาน


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/69

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

7
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3603

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ แนวข้อสอบ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ระดับ ปวส. ปวช. ใช้สอบทุกตำแหน่ง พร้อมเฉลย ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
สารบัญ
ความรู้เกี่ยวกับ กฟผ. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ พร้อมคำอธิบายละเอียดทุกข้อ
เจาะข้อสอบ โจทย์อนุกรมตัวเลข 
เจาะข้อสอบ การจัดเข้าพวก
เจาะข้อสอบ แบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม 
เจาะข้อสอบ แบบหาตัวกลาง 
เจาะข้อสอบ การอ่านคำ 
เจาะข้อสอบ หาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
เจาะข้อสอบ ความหมายของคำและกลุ่มคำ
เจาะข้อสอบ การใช้คำหรือกลุ่มคำ 
เจาะข้อสอบ มิติสัมพันธ์ 
เจาะข้อสอบ ภาษาอังกฤษ (English Language Test) 
การวัดคุณลักษณะนิสัย (Personality Test) 
การวัดบุคลิกภาพ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/81

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

8
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลยไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product-th-979837-6929935-ไฟล์+PDF+คู่มือเตรียมสอบ+เนื้อหา+แนวข้อสอบ+กรมบัญชีกลาง+เจ้าหน้าที่ธุรการ+พร้อมเฉลย.html
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย

รหัสสินค้า: 005649
ราคา: 260.00 บาท
รายละเอียด:
ไฟล์ PDF คู่มือเตรียมสอบ เนื้อหา+แนวข้อสอบ กรมบัญชีกลาง เจ้าหน้าที่ธุรการ พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มกราคม 2560
จำนวนหน้า 272 หน้า 
รูปแบบ : eBook ไฟล์ pdf 

(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)

สารบัญ

ประวัติความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง
งานธุรการ
การเขียนหนังสือติดต่อราชการ
ระบบการจัดเก็บเอกสาร
ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
- เจาะแนวข้อสอบงานธุรการ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548
- เจาะข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
-พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558
การวิเคราะห์
การวางแผน
การประสานงาน
การจัดการองค์การ
- แนวข้อสอบ
- เจาะข้อสอบ ความรู้เกี่ยวกับ สังคม เศรษฐกิจ
การบริหารราชการ
ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) (สรุปย่อ)
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product_978320.979837_th 

**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 


**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 

วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์ http://www.attorney285.com/article-th-81373-วิธีการสั่งซื้อผ่านเว็บไซต์.html 


ค่าจัดส่งพัสดุ = 35 บาท (ได้รับประมาณ 5-7 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 25
ค่าจัดส่งลงทะเบียน = 60 บาท (ได้รับประมาณ 3-5 วัน) 
ค่าจัดส่ง EMS = 82 บาท (ได้รับประมาณ 1-2 วัน) เล่มต่อไปเล่มละ 52


รายละเอียดบัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/article.php?id=118162&lang=th&headername=howtopayment 

*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน เว็บไซต์ http://www.Attorney285.com 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285.com (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

9
ไฟล์ eBook คู่มือ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4797

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ นายทหารสารบรรณและธุรการ กรมการสรรพกำลังกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : เมษายน 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หน้าที่ความรับผิดชอบ
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 1.
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548ชุดที่ 2.
เจาะข้อสอบ ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
การใช้งาน Microsoft Office
Microsoft Word
Microsoft Excel 
Microsoft PowerPoint
Microsoft Express 
แนวข้อสอบ MicrosoftWord
แนวข้อสอบ MicrosoftExcel
แนวข้อสอบ MicrosoftPowerPoint 
แนวข้อสอบ Outlook Express
เจาะข้อสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การเขียนหนังสือราชการ
ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ
เจาะข้อสอบ งานธุรการ
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/159

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)10
คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ เฉลยพร้อมอธิบาย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/3381

คู่มือเตรียมสอบ แนวข้อสอบ เจ้าหน้าที่-เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี กรมป่าไม้ เฉลยพร้อมอธิบาย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : ธันวาคม 2560
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ : หนังสือ เข้าเล่ม เย็บแม้ก
 
สารบัญ
 
ความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อำนาจหน้าที่ โครงสร้าง
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547
แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ.2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พระราชบัญญัติป่าไม้ พ.ศ. 2484 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
แนวข้อสอบ พ.ร.บ. ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
แนวข้อสอบพระราชบัญญัติสวนป่า พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ความรู้เกี่ยวกับบัญชี การเงิน 
การจัดทำรายงานทางการเงิน และการวิเคราะห์งบการเงิน
ความรู้ด้านงบประมาณ 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ. วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 1
เจาะข้อสอบบัญชี ชุดที่ 2


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/104

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 
**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

11
เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1700 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 61

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/1137

เจาะแนวข้อสอบ ก.พ. ภาค ก.ระดับ ปวช ปวส 1-2 ก.พ. 1700 ข้อ อธิบายเฉลยทุกข้อ พร้อมวิธีคิด ปี 61
รวบรวมและจัดทำโดย : Sheet for G
ปีที่พิมพ์ : กุมภาพันธ์ 2561
จำนวนหน้า 334 หน้า 
รูปแบบ : เอกสาร เข้าเล่ม เย็มแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
แบบทดสอบ สำนักงาน ก.พ.
- วิชาภาษาอังกฤษ
- วิชาความสามารถทั่วไป
- วิชาภาษาไทย
 
ส่วนที่ 1 วิชาความสามารถทั่วไป
• ความสามารถทางด้านคิดคำนวณ
- อนุกรมเวลา : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- การวิเคราะห์ข้อมูล : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ พร้อมแนวข้อสอบ
- คณิตศาสตร์ทั่วไป : สรุปวิธีคิด-แก้โจทย์ - สรุปสูตร - แนวข้อสอบ
• ความสามารถด้านเหตุผล
- อุปมา-อุปไมย : สรุปวิธีคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- ตรรกศาสตร์ - สรุปเหตุผลเชงตรรกะ : สรุปหลักการ - พร้อมข้อสอบ
- เงื่อนไขภาษา - สรุปความจากภาษา : สรุปหลักคิด - พร้อมแนวข้อสอบ
- เงื่อนไขสัญลักษณ์ - สรุปความจากสัญลักษณ์ - พร้อมแนวข้อสอบ
 
วิชาภาษาไทย
• ความเข้าใจภาษา
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความสั้น
- สรุปหลักการคิด - แนวข้อสอบการวิเคราะห์บทความยาว
• การใช้ภาษา
- การเขียนประโยคให้ถูกต้องตามหลักภาษา
แนวข้อสอบ - แบบที่ 1
แนวข้อสอบ - แบบที่ 2
- การเรียงข้อความ
- ความสามารถในการใช้คำหรือกลุ่มคำ
สรุปการใช้คำให้ตรงกับความหมาย
ตัวอย่างคำที่มีความหมายใกล้เคียงกัน
แนวข้อสอบการเติมคำ - การใช้กลุ่มคำ
- รวมแนวข้อสอบภาษาไทย
- รวมแนวข้อสอบวิเคราะห์ภาพ
 
ส่วนที่ 2 วิชาภาษาอังกฤษ
- แบบทดสอบภาษาอังกฤษพร้อมเฉลย
- สรุป + แนวข้อสอบ - Reading
- แนวข้อสอบ -Vocabulary
- สรุป-หัวใจไวยากรณ์ - ประเด็นสำคัญ
- แนวข้อสอบ - Grammar
- แนวข้อสอบ - Conversation
 
 
ราคา 229 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย Sheet for G
 
ตัวอย่างแนวข้อสอบในเล่มนี้
 
3. A : Excuse me, I’m going to the city hall. ....................?
    B : Three stops from here,. In front of the zoo.
         1. How do I get  out                                          2. Where do I get off
         3. How do I take of                                           4. Where do I take out
เฉลย ข้อ 2. (Where do I Take off)
เหตุผล A : ขอโทษค่ะ ฉันกำลังจะไปศาลากลางจังหวัด (city hall)....................?
  B : อีกสามป้ายหน้าสวนสัตว์
         ดูจากคำพูดของ B แล้ว แสดงว่า A ต้องถามว่าจะลงตรงไหน  ข้อ 2. จึงเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
         ข้ออื่นๆ ใช้ไม่ได้     Get out = ออก        take off  = เอาออก ลางาน        take out = เอาออก
 
4. A : Gosh, I didn’t expect the traffic to be bad.
    B : Well, at this time of day................. .
         1.  they shouldn’ be running                                 2. Many cars break down
         3. the road’s too dark                                         4. It’s realy not surprising
เฉลยข้อ 4. (It’s realy not surprising)
เหตุผล   A : ตายจริง ฉันไม่นึกเลยว่าการจราจรจะแย่ขนาดนี้
  B : แหม ในเวลานี้ของวัน................ .
         ดูจากบทสนทนาแล้วต้องเลือก ข้อ 4. ไม่น่าแปลกเลย (หมายความว่า ช่วงนี้เป็นช่วงเวลารถติดมาก)
         ข้อ 1. รถไม่น่าจะวิ่ง        ข้อ 2. รถหลายคันเสีย        ข้อ 3. ถนนมืดเกินไป
 
หาข้อที่ผิดไวยากรณ์
46. (1) Increased contraceptive use  (2) caused a decline  (3) on the number of abortions  (4) performed  worldwide from 1995 to 2003
เฉลย ข้อ 3 (on)
เหตุผล ข้อ 1. “increased” ถูกต้อง เพราะใช้ขยาย “contraceptive use” มีความหมายว่า ถูกใช้เพิ่มขึ้น
         ข้อ 2. “caused” ถูกต้อง เพราะใช้ past simple ตามเวลาในอดีต คือ “from 1995 to 2003”
         ข้อ 3. “on” ผิด เพราะ a decline ต้องใช้กับ “in” จึงจะถูก
         ข้อ 4. “performed” ถูกต้อง เพราะเป็น relative clause ที่ลดรูปจาก “which were performed” ขยาย
               Abortion ต้องการความหมายว่าถูกกระทำ เพราะทำเองไม่ได้ = การทำแท้งที่ถูกกระทำทั่วโลก
 
47. Today, the enemy is (1.) within, a radicalism that,  (2.) like Frankenstein’s monster,  (3.) have turned on
     Its  (4.) former patron
เฉลยข้อ 3 (have turned)
เหตุผล   ข้อ 1. “within” ถูกต้อง ตามความหมายว่า “ศัตรูนั้นอยู่ภายใน”
         ข้อ 2. “like” ถูกต้อง ตามความหมายว่า “เช่นเดียวกับ”
         ข้อ 3. “on” ผิด เพราะ a decline ต้องใช้กับ “in” จึงจะถูก
         ข้อ 4. “performed” ถูกต้อง เพราะเป็น relative ที่ลดรูปจาก “which wereperformed” ขยาย abortion
              ต้องการความหมายว่าถูกกระทำ เพราะทำเองไม่ได้ = การทำแท้งที่ถูกกระทำทั่วโลก
 
แนวข้อสอบ Vocabulary : คำศัพท์
21. This year weather is unusual it hasn’t rained for almost 10 months.
         1. strange                                                         2. ordinary
         3. traditional                                                     4. Unpredictable
         ถาม อากาศปีนี้ไม่ปกติ เพราะมันไม่มีฝนตกเป็นเวลาเกือบ 10 เดือนแล้ว
         ตอบ  1. Strange = unusual = ไม่ธรรมดา
22. this new comprehensive study helps us a lot in planning the project.
         1. incomplete                                                    2. Intensive
         3. incentive                                                       4. Inclusive
         ถาม การศึกษาที่ครอบคลุมเนื้อหาใหม่นี้ช่วยพวกเรามากในการวางแผนโครงการ
         ตอบ 4. Inclusive = comprehensive = เป็นที่เข้าใจได้ ครอบคลุมเนื้อหา
 
แนวข้อสอบ Structure Sentence : โครงสร้างของประโยค
64. ......................are flowers
         1. Roses                                                          2. A rose
         3. Rose                                                            4. A roses
         ตอบ 1. เป็นเรื่องพจน์คำนาม ให้สังเกตจากคำกริยาเป็นพหูพจน์ แสดงว่าประธานคือ คำนาม จะต้อง
               ตอบเป็นคำเช่นกัน จาก rose เป็น Roses
 
65. John wants to be ............actor.
         1. a                                                                 2. An
         3. the                                                              4. Blank
         ตอบ 2. ใช้ “a/an” นำหน้าอาชีพ เช่น MY brother is an engineer. ใช้ anนำหน้าคำนามที่ขึ้นต้นด้วยสระ
               My father is a doctor. มักจะอยู่หลัง Verb to be
 
144. Roses in this garden are free of.................chemicals.
         1. the                                                              2. Blank
         3. a lot of                                                         4. No
         ตอบ 2. ไม่ใส่ article นำหน้าคำนามพหูพจน์ที่กล่าวถึงโดยทั่วๆ ไป เช่น Doctors are paid more than
                teachers. หมอได้ค่าตอบแทนมากกว่าครูโดยทั่วไป กล่าวถึงหมอหรือครูโดยทั่วไป
 
145. Some places in remote areas are lacking.....................water and ..................electricity.
         1. blank , blank                                                 2. some , some
         3. any , any                                                      4. a , an
         ตอบ 1. ไม่ใส่ article นำหน้าคำนามที่นับไม่ได้ เช่น silk , tea , paper , music , gold , blood , water ,
               Electricity , food , silver , rice , mud เป็นต้น
 
แนวข้อสอบ ข้อความสั้น-บทความ
1. ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุด เพราะทุกหน่วยพลังงานที่ได้จากก๊าซธรรมชาติทำให้เกิด
    การแพร่กระจายของคาร์บอนไดออกไซด์เพียงครึ่งหนึ่งของถ่านหินและหนึ่งในสี่ของน้ำมันเท่านั้น
    นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติยังปลอดสารกำมะถันซึ่งเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนกรดเช่นเดียวกับถ่านหินและน้ำมัน
    ข้อความนี้ตีความได้อย่างไร
         ก. น้ำมันและถ่านหินเป็นต้นเหตุให้เกิดฝนกรด
         ข. สารกำมะถันจะไม่เจือปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติ
         ค. น้ำมันทำลายสิ่งแวดล้อมมากกว่าก๊าซธรรมชาติและถ่านหิน
         ง. ฟอสซิลเป็นเชื้อเพลิงที่เกิดจากการทับถมของซากพืชและสัตว์หลายล้านปี
       ตอบ ข. อธิบายเพิ่มเติม เพราะจากบทความกล่าวว่า ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่สะอาดที่สุด......นอกจากนั้นก๊าซธรรมชาติยังปลอดสารกำมะถัน.........แสดงว่า สารกำมะถันจะไม่เจือปนอยู่ในก๊าซธรรมชาติ
ข้อ ก. ผิด เพราะเป็นการเอาตัวอย่างมาตอบ
ข้อ ค. ผิด เพราะในบทความไม่มีเปรียบเทียบขั้นกว่า “มากกว่า”
ข้อ ง. ผิด เพราะในบทความไม่ได้บอกว่า ฟอสซิลเกิดจากการทับถมของซากพืชซากสัตว์หลายล้านปี
 
4. ในสภาพปัจจุบันที่ภาวการณ์แข่งขันระหว่างประเทศเป็นไปอย่างรุนแรง การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
    เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การทำงานอย่างทันเหตุการณ์โดยมีบุคลากรที่มี
    ความสามารถ มีเทคโนโลยีขั้นสูงเป็นเครื่องมือ พร้อมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว จึงเป็น
    เงื่อนไขในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ทั้งในภาคเอกชนและภาคราชการ ข้อใดสรุปถูกต้อง
         ก. ภาคราชการและภาคเอกชนต้องร่วมมือกันปรับกลยุทธ์ในการทำงาน
         ข. สภาพการแข่งขันที่รุนแรงทำให้มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว
         ค. ภาวการณ์แข่งขันระหว่างประเทศเป็นเงื่อนไขของความสำเร็จของภาคเอกชนและภาคราชการ
         ง. ความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์ในปัจจุบัน
      ตอบ ง. อธิบายเพิ่มเติม เพราะจากบทความกล่าวว่า ในสภาพปัจจุบันที่ภาวการณ์แข่งขันระหว่างประเทศ.....การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี........ความจำเป็นในการปรับกลยุทธ์การทำงานอย่างทันต่อเหตุการณ์......จึงเป็นเงื่อนไขในความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ..............แสดงว่า ความสำเร็จขององค์กรต่างๆ ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงวิธีการทำงานที่ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบัน  ข้อ ก. ข. ค. ผิด เพราะในบทความไม่ได้กล่าวตามตัวเลือก
 
45. ศาสนาพราหมณ์มีกำเนิดในประเทศอินเดีย มาตั้งแต่ก่อนสมัยประวัติศาสตร์ อันเป็นศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดใน
      บรรดาศาสนาที่ยังมีการนับถือกันอยู่ในปัจจุบันนี้  ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร
            ก. ปัจจุบันไม่มีใครนับถือศาสนาพราหมณ์                     ข.ศาสนาที่เก่าแก่ที่สุดมีที่มาจากอินเดีย
  ค. ศาสนาพราหมณ์เป็นที่มาของศาสนาพุทธ ง.อินเดียเป็นประเทศแรกที่เกิดขึ้นในโลก
    ตอบ ข้อ ข.
 
46. การกลายเป็นเมืองและการขยายขนาดของเมืองในประเทศกำลังพัฒนา ปัจจุบันนี้ไม่ได้สอดคล้องสัมพันธ์
      กับการขยายตัวทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมเมือง เหมือนในประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่เป็นผลมาจากการ
      เพิ่มจำนวนประชากรตามธรรมชาติเป็นสำคัญ ข้อความข้างต้นสามารถสรุปได้อย่างไร
  ก. ลักษณะความเป็นเมืองของประเทศไม่เหมือนกัน
         ข. ความเป็นเมืองในประเทศที่กำลังพัฒนามีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว
         ค. ระบบเศรษฐกิจในประเทศกำลังพัฒนาเติบโตช้ากว่าการขยายขนาดของเมือง
         ง. ความเป็นเมืองในประเทศกำลังพัฒนา เกิดจากการเพิ่มขึ้นของประชากร
    ตอบ ข้อ ง.
 
การเขียนประโยคแบบที่ 1 ให้เลือกตัวเลือก ก. ข. ค. ง. ที่มีประโยคที่เรียงคำถูกต้อง และใช้คำได้รัดกุมถูกต้องตามความหมาย หรือหลักภาษา
117. ก. ดวงดาวแต่งตัวสวยเกินวัย                                    ข. เด่นเป็นลูกนายดีรวมทั้งดวงด้วย
         ค. เธอเป็นคนรวยที่มีอันจะกินคนหนึ่ง                          ง. เขาชอบไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน
    เฉลย ตอบ ง. เขาไปซื้อของที่ร้านค้าใกล้บ้าน
    อธิบาย ก. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ ดวงดาวแต่งตัวสาวเกินวัย
  ข. ใช้คำไม่กระชับ แก้ไขให้ถูกต้องคือ เด่นและดวงเป็นลูกนายดี
  ค. ใช้คำฟุ่มเฟือย แก้ไขให้ถูกต้องคือ เธอเป็นคนรวย
 
118. ก. เขาเป็นเด็กหนุ่มที่มีปฏิภาณดีมาก                           ข. ผมจะไปยื่นคำร้องเรียนขอเปลี่ยนนามสกุล
  ค. เค้กชิ้นนี้เป็นฝีมือแต่งหน้าของน้องที่สวยมาก ง. กระเป๋าใบนั้นไม่หนักหนานักเธอจึงถือได้สบาย
    เฉลย ตอบ ก. เขาเป็นคนหนุ่มที่มีปฏิภาณดีมาก
   อธิบาย ข. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ ผมจะไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุล
  ค. ใช้คำกำกวม ตีความได้ 2 ความหมาย คือ
         -เค้กชิ้นนี้สวยมากซึ่งเป็นฝีมือแต่งหน้าของน้อง = เค้กสวย
         -เค้กชิ้นนี้เป็นฝีมือแต่งหน้าของน้องที่สวยมาก = น้องสวย
  ง. ใช้คำฟุ่มเฟือย แก้ไขให้ถูกต้องคือ กระเป๋าใบนั้นไม่หนักนักเธอจึงถือได้อย่างสบาย
 
119. ก. ท่าทางของเขานอบน้อมเหมือนพระเอกลิเก               ข. ลูกสาวของฉันชอบรื้อของไว้กระจุยกระจาย
         ค. ครูสอนนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย        ง. เขาเชิญข้าพเจ้าไปรับประทานอาหารรวมทั้งครอบครัว
    เฉลย ตอบ ค. ครูสอนนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัย
    อธิบาย ก. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ ท่าทางเขาอ่อนช้อยเหมือนพระเอกลิเก
  ข. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ ลูกสาวของฉันชอบรื้อของไว้กระจัดกระจาย
           กระจัดกระจาย หมายถึง เรี่ยรายไป , ไม่รวมอยู่ในพวกเดียวกัน
           กระจุยกระจาย หมายถึง กระจายยุ่งเหยิง
  ง. ใช้คำกำกวม ตีความได้ 2 ความหมาย คือ
           เขาเชิญข้าพเจ้าและครอบครัวไปรับประทานอาหาร
           เขาและครอบครัวเชิญข้าพเจ้าไปรับประทานอาหาร
 
131.    ก. เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  ข. เมื่อวานฉันเห็นคนออกลูกบนแท็กซี่
  ค. เขาเดินผ่านทางสามแพร่งก่อนที่จะถึงบ้าน
  ง. มีพระภิกษุสององค์กำลงเดินบิณฑบาตอยู่หน้าบ้าน
     เฉลย ตอบ ค. เขาเดินผ่านทางสามแพร่งก่อนที่จะถึงบ้าน
     อธิบาย ก. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ เขาขาดความเชื่อมั่นในตนเอง
  ข. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ เมื่อวานฉันเห็นคนคลอดลูกบนแท็กซี่
  ง. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ มีภิกษุสองรูปกำลังเดินบิณฑบาตอยู่
132.    ก. มีตำรวจท่านหนึ่งยืนถือปืนจ้องคนร้ายอยู่
  ข. รูปร่างของเธอบอบบางแทบปลิวตามลม
  ค. ธรรมชาติที่ดอยสุเทพสามารถชักจูงนักท่องเที่ยว
  ง. คนไทยมักจะงมโข่งอยู่กับเรื่องไสยศาสตร์
     เฉลย ตอบ ข. รูปร่างของเธอบอบบางแทบปลิวตามลม
     อธิบาย ก. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ มีตำรวจนายหนึ่งเล็งปืนจ้องคนร้ายอยู่
  ค. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ ธรรมชาติที่ดอยสุเทพสามารถดึงดูดความสนใจนักท่องเที่ยว
  ง. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ คนไทยมักจะงมงายเรื่องไสยศาสตร์
 
133. ก. ฝูงช้างกำลังเดินไปที่หนองน้ำ
         ข. หลวงตาบัวกำลังนอนพักผ่อนอยู่ในกุฏิ
         ค. เขาเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบผลุนผลันออกไป
         ง. คณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมเยียนชมกิจกรรมฟาร์มโคนม
    เฉลย ตอบ ค. เขาเก็บกระเป๋าแล้วก็รีบผลุนผลันออกไป
    อธิบาย ก. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ โขลงช้างกำลังเดินไปที่หนองน้ำ
  ข. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ หลงตาบัวกำลังจำวัดอยู่ในกุฏิ
  ง. ใช้คำผิด แก้ไขให้ถูกต้องคือ คณะรัฐมนตรีเข้าเยี่ยมชมกิจกรรมฟาร์มโคนม


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/106

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

12
ประมวลกฎหมายอาญา 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ http://www.attorney285.com/product.detail_744704_th_3604667
ประมวลกฎหมายอาญา 2560 ขนาดใหญ่ สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ผู้แต่ง : สมชาย พงษ์พัฒนาศิลป์ปีที่พิมพ์: ครั้งที่ : พฤษภาคม 2560จำนวนหน้า: 192 หน้าขนาด : 18.5x26 ซม.รูปแบบ : ปกอ่อน มีพื้นที่ให้จดบันทึก
ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "http://www.attorney285.com/product_744641.744704_th
**** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  http://www.attorney285.co.th/how2order 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285   
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 


บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

13
เจาะแนวข้อสอบ ตำรวจ วุฒิปวช ตชด. ป้องกันปราบปราม ดับเพลิง 1800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60

 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/2458

เจาะแนวข้อสอบ ตำรวจ วุฒิปวช ตชด. ป้องกันปราบปราม ดับเพลิง 1800 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด ปี 60
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน SHEET FOR G
ปีที่พิมพ์ : สิงหาคม 2560
จำนวนหน้า 336 หน้า 
รูปแบบ : ชีทเอกสาร เข้าเล่ม เย็บแม็ก
ขนาด A4
 
สารบัญ
 
• ข้อสอบปีล่าสุด (บางส่วนที่สอบเมื่อปีที่แล้ว)
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2557
- ข้อสอบพร้อมเฉลยปี 2555-2556
- AEC ประชาคมอาเซียน 
- เศรษฐกิจพอเพียง
 
ความสามารถทั่วไป : ออกสอบ 25 ข้อ
• แนวข้อสอบชุดที่ 1
• แนวข้อสอบชุดที่ 2
• แนวข้อสอบชุดที่ 3
• แนวข้อสอบชุดที่ 4
• แนวข้อสอบเงื่อนไขสัญลักษณ์
• สรุปวิธีคิดแก้โจทย์ความสามารถทางด้านตัวเลขพร้อมตัวอย่าง
 
ภาษาไทย : ออกสอบ 25 ข้อ
• สรุป-คำไทยที่มักอ่านและเขียนผิด-คำนามที่ควรรู้
• เจาะแนวข้อสอบ
• รวมแนวข้อสอบ
• แบบทดสอบ ชุดที่ 1-3
 
ภาษาอังกฤษ : ออกสอบ 25 ข้อ
• แบบทดสอบ - พร้อมเฉลย
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Conversation
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Grammar – Structure Sentence
• สรุป-ประเด็นสำคัญ + แนวข้อสอบ - Reading
• เทคนิคพิชิต Vocabulary + แนวข้อสอบ - Vocabulary
• รวมคำศัพท์ที่สำคัญเกี่ยวกับตำรวจ
 
เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น : ออกสอบ 25 ข้อ
• สรุปรวมแนวข้อสอบ
• เจาะข้อสอบการเขียนและการใช้จดหมายทางอิเล็กทรอนิกส์
 
สังคม วัฒนธรรมและจริยธรรม (ความรู้เกี่ยวกับสังคมและวัฒนธรรม) : ออกสอบ 25 ข้อ
• แนวข้อสอบ - จริยธรรม
• สรุป – กฎหมายที่ควรรู้
 
กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ (ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น) : ออกสอบ 25 ข้อ
 
ราคา 259 บาท 
รวบรวมและจัดทำโดย สถาบัน SHEET FOR G


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/77

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

 

14
หัวใจวิทยาศาสตร์ ป.4-5-6 สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4956

หัวใจวิทยาศาสตร์ ป.4-5-6 สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ
ผู้แต่ง : อ.สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ
ปีที่พิมพ์  : 2561
จำนวนหน้า : 356 หน้า
ขนาด : 14.5 x 21 ซม.
รูปแบบ : ปกอ่อน
9786162374876

ตัวอย่าง หัวใจวิทยาศาสตร์ ป.4-5-6 สินธุ์ธู ลยารมภ์ และคณะ


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/276

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน ****

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย****
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order
 
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ ***

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น)
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน
 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law
 
อีเมล attorney285@gmail.com
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน)
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน)
LINE ID : @attorney285

[img width=272,height=72]https://lh4.googleusercontent.com/4vB1FUtfcHLFvfncW_QX7vAxTJeWstNFg3Rb8dP1AECp7YLgJRMT8KpIR-xV4AcEJw1jpP2qmaKiDf4s1YuryjwDS7c83OOVJ5heEfCh4qn66i0Gt7RCPe_34fzXUjvVq0KrAWrX[/img]
[img width=150,height=165]https://lh3.googleusercontent.com/8MvfNM2V2dxEn9Nm1uixPmo-Of4jmOHB0O3Fivc7B396EHwflzbhvp6yGHsHAj4nX_WBPXAw2pntEuA8LxNfazrzoOQWWA-Nrj1kwjUgFo184UgaCeV2OFe9bgkPUwUIZpmKXONU[/img]

Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่
เลขที่ 15
ซ.รามคำแหง 24/3
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

[img width=200,height=88]https://lh4.googleusercontent.com/xh7w3_-lu_9_9ddSgJJFrjSoRkK1sMgIvcLZF5jy5Q2zLJCLNRiFiwpF4Pc-LGlEo23olUqAyPHAJMPA1grv1o6M8DUk-pO1jmls-7jC9IZTEVS8MEnYpzQk6lNaVDpK41wRC8Xe[/img]
จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)

15
ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเฉลย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่ https://www.attorney285.co.th/p/4612

ไฟล์ eBook คู่มือสอบ+แนวข้อสอบ พนักงานธุรการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเฉลย
รวบรวมและจัดทำโดย : สถาบัน THE BEST CENTER
ปีที่พิมพ์ : มีนาคม 2561
จำนวนหน้า 261 หน้า 
รูปแบบ :  eBook ไฟล์ pdf 
 
(โอนเงินแล้วส่งให้ในวันเดียวกัน 9.00-18.00 น. เท่านั้น นอกเวลานี้ส่งให้วันถัดไป)
 
สารบัญ
 
ความรู้เกี่ยวกับสำนักงาน ปปช. 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2559 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 7 พ.ศ. 2550 
เจาะข้อสอบ พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 
เจาะข้อสอบ งานธุรการ 
เจาะข้อสอบ ความรู้ด้านพัสดุ 
เจาะข้อสอบ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์
แนวข้อสอบ Microsoft Word 
แนวข้อสอบ Microsoft Excel 
แนวข้อสอบ Microsoft PowerPoint 
เจาะข้อสอบรวม ความรู้ความสามารถทั่วไป 
เจาะข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน การเมือง เศรษฐกิจ สังคม 


ดูรายละเอียด เล่มอื่น ที่นี่ "https://www.attorney285.co.th/category/348

*** จัดส่งไปรษณีย์ทุกวัน **** 

**** ต้องการด่วน !! สั่งผ่านเว็บได้เลย**** 
 
วิธีการสั่งซื้อและ บัญชีธนาคารสำหรับโอนเงินคลิกที่นี่  https://www.attorney285.co.th/how2order  
*** สั่งซื้อง่ายๆ ดังนี้ *** 

1. โอนเงิน ค่าหนังสือ + ค่าจัดส่งที่ต้องการ 
2. แจ้งการโอนเงิน พร้อมชื่อที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางโทรศัพท์, อีเมล, Line, (ทางใดทางหนึ่งเท่านั้น) 
3. รอรับคู่มือสอบได้ที่บ้าน 

 
เว็บไซต์ http://www.Attorney285.co.th 
Facebook http://www.facebook.com/attorney285.Law 

 
อีเมล attorney285@gmail.com 
โทรศัพท์ 02-718-3517 (ทุกวัน) 
มือถือ Dtac 086-774-8337 Ais 087-999-3997 (ทุกวัน) 
LINE ID : @attorney285 
Attorney285 (ร้านหนังสือกฎหมาย คู่มือเตรียมสอบราชการ)

บริษัท แอททอร์นีย์สองแปดห้า จำกัด

ตั้งอยู่ที่ 
เลขที่ 15 
ซ.รามคำแหง 24/3 
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพฯ 10240 

บริษัท จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย
จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จากปากซอย 50 ม. อยู่ซ้ายมือ (ใกล้ สน.หัวหมาก, ม.รามคำแหง, ม.อัสสัมชัญ หัวหมาก ABAC, การกีฬาแห่งประเทศไทย)หน้า: [1] 2 3 ... 49