ผู้เขียน หัวข้อ: สำนักงานกฎหมาย ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล โทร 061-1069577  (อ่าน 18 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

11-09-2017 , 10:31:51
  • Full Member
  • ***
  • กระทู้: 111
    • ดูรายละเอียด

ให้คำปรึกษากฎหมายฟรีในพื้นที่ ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล โดยคุยกับทนายความฟรี ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรี และรับว่าความ(ไม่ฟรี) อยากรู้เรื่องทนายศาล คุยกับทนายใจดี

คดีกู้ยืมเงิน คดีบัตรเครดิต คดีพิพาทเกี่ยวกับมรดก คดีผิดสัญญาต่างๆ  ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล คดีค้ำประกัน คดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย  คดีร้องขอจัดตั้งผู้จัดการมรดก คดีซื้อขาย คดีบังคับจำนอง คดีประกันภัย คดีฟ้องแบ่งแยกกรรมสิทธิ์ คดีหุ้นส่วนบริษัท  คดีครอบครัว คดีตัวแทนนายหน้า คดีที่ดิน คดีฟ้องขับไล่

      ปรึกษากฎหมาย ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล       บริการปรึกษากฎหมาย ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล  รับว่าความทั่วราชอาณาจักร คดีแพ่ง คดีอาญา
- ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา เจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  รับว่าความคดีมรดก ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
- รับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมายรับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดี
- ปรึกษากฎหมายฟรี คุยกับทนายความ ฟรี ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล สายตรงทนายความ ปรึกษาทนายฟรี ปรึกษาคดีความ ปรึกษาคดีฟรีรับปรึกษาปัญหาด้านกฎหมาย  ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล
รับว่าความคดีแพ่ง คดีอาญา
ปรึกษาคดีฟรี อุบัติเหตุรถชน ประกันภัย ค่าสินไหม คดีแพ่ง คดีอาญา
รับว่าความเจรจากับเจ้าหนี้ เจรจาต่อรองหนี้
รับว่าความคดีมรดก  คดีที่ดิน คดีครอบครัว คดีแรงงาน คดีเช็ค คดีกู้ยืม  คดีเช่าซื้อ คดีล้มละลาย
รับว่าความคดี คดีลิขสิทธิ์สิทธิบัตร  เอกเทศสัญญาต่างๆ รับสืบทรัพย์และบังคับคดีคำแนะนำ 10 ประการในการเลือกทนายความ (บทความจากคู่มือต่อติดราชการศาลยุติธรรม)
1. ขอดูใบอนุญาตทนายความ ผู้ประกอบอาชีพทนายความจะต้องได้รับอนุญาตจากสภาทนายความเท่านั้น
2. สอบถามทนายความว่า มีความสัมพันธ์ส่วนตัวอะไรกับบุคคลที่จะเป็นคู่ความกับตนหรือไม่ เพราะหากมีการแต่งตั้งให้เป็นทนายความแล้ว ทนายความบางคนอาจจะมีผลประโยชน์ขัดกันในการการทำหน้าที่เป็นทนายความให้แก่ลูกความ
3. สอบถามเรื่องค่าใช้จ่ายในคดีและค่าทนายความเนื่องจากทนายความมีวิธีการเรียกค่าใช้จ่ายและค่าทนายความไม่เหมือนกัน โดยทั่วไป ทนายความจะขอให้ลูกความเล่าเรื่องย่อ แล้วจะให้ความเห็นและแนวทางการปฎิบัติตามกฎหมายก่อน จึงจะกำหนดค่าใช้จ่ายและค่าทนายความ ซึ่งควรสอบถามรายละเอียดหรือข้อสงสัยเพื่อให้ทนายความอธิบายชัดเจนด้วย
4. เมื่อได้สอบถามปัญหาต่างๆจนเป็นที่พอใจว่า จะว่าจ้างทนายความดังกล่าวแล้ว ก็ควรส่งมอบข้อมูลคดีให้ทนายความดำเนินการ
5. ควรขอให้ทนายความทำหนังสือสัญญาว่าจ้างว่าความให้ละเอียดถูกต้องตามเจตนาที่ได้เจรจากันมา หากมีข้อความในหนังสือสัญญาข้อใดไม่ชัดเจน ก็ขอให้ทนายความชี้แจงและขยายความ เพื่อมิให้เป็นปัญหาในภายหลัง
6. ควรเก็บสำเนาเอกสารที่ส่งมอบให้แก่ทนายความตลอดจนเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อประโยชน์ในการค้นหาและติดตามคดี
7. ควรติดตามผลคดีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการแล้วก็ตาม เพราะผลดีหรือผลเสียแห่งคดีย่อมต้องตกแก่ตัวลูกความเพียงฝ่ายเดียว
8. หากคู่ความฝ่ายตรงข้ามติดต่อมาหรือมีข้อมูลอื่นเพิ่มเติม ต้องรีบแจ้งให้ทนายความทราบทันที เพราะอาจจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี
9. เมื่อมีปัญหาข้อข้องใจเกี่ยวกับคดี ให้รีบสอบถามหรือขอคำอธิบายจากทนายความทันที อย่ามัวแต่เกรงใจ เพราะปัญหาข้อข้องใจดังกล่าว อาจทำให้ผลของคดีได้รับความเสียหาย หรือกลายเป็นปัญหาใหญ่ติดตามมาก็ได้
10. ค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมที่ชำระให้แก่ศาล ศาลจะออกใบเสร็จให้ทุกครั้ง หากมีข้อสงสัย ควรตรวจสอบใบเสร็จรับเงินจากทนายความ
 
      หากในใบแต่งตั้งทนายความกำหนดให้ทนายความมีอำนาจรับเงินจากศาล และคู่ความยังไม่ได้รับเงิน คู่ความควรตรวจสอบจากทนายความว่ามีการรับเงินแทนแล้วหรือไม่พื้นที่ให้บริการปรึกษากฎหมาย ทนายความ  ภูเก็ต,พังงา,กระบี่,ตรัง,สตูล ในปรึกษากฎหมาย ทนายความ ต่างๆ
************************
ภูเก็ต
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองภูเก็ต
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กะทู้
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ถลาง
************************
พังงา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองพังงา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กะปง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เกาะยาว
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ คุระบุรี
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ตะกั่วทุ่ง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ตะกั่วป่า
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทับปุด
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ท้ายเหมือง
************************
กระบี่
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองกระบี่
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เกาะลันตา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เขาพนม
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ คลองท่อม
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ปลายพระยา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ลำทับ
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เหนือคลอง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ อ่าวลึก
************************
ตรัง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองตรัง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ กันตัง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ นาโยง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ปะเหลียน
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ย่านตาขาว
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ รัษฎา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ วังวิเศษ
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ สิเกา
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ห้วยยอด
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ หาดสำราญ
************************
สตูล
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เมืองสตูล
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ควนกาหลง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ควนโดน
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ท่าแพ
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ทุ่งหว้า
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ มะนัง
ปรึกษากฎหมาย ทนายความ ละงู
*********************