ผู้เขียน หัวข้อ: จำหน่ายแนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหา  (อ่าน 3 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

10-11-2018 , 01:57:17
  • Sr. Member
  • ****
  • กระทู้: 438
    • ดูรายละเอียด

โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


แนวข้อสอบภาค ก กรุงเทพมหานคร
- ความรู้เกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
- แนวข้อสอบด้านการคิดคำนวณ
- แนวข้อสอบด้านเหตุผล
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
- สถานการณ์ทั่วไปของกรุงเทพมหานคร
- บริบทการพัฒนาของกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และภูมิภาคอาเซียน ในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม
- วิสัยทัศน์การพัฒนากรุงเทพมหานคร
- แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2556-2575)
- นโยบายผู้บริหารกรุงเทพมหานคร
- หลักธรรมาภิบาล หลักเศรษฐกิจพอเพียง หลักสิทธิมนุษยชน
แนวข้อสอบภาค ข
- การจัดรวบรวบรวมข้อมูลสถิติ การจัดทำฐานข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ ประมวลผล แปลความหมายข้อมูล จัดทำแผนภูมิหรือแผนภาพทางสถิติและนำเสนอเป็นรายงาน
- การกำหนดและจัดทำแบบสอบถามตามหลักวิชาการตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาที่กำหนด การสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและการประมวลผล รวมทั้งการวิเคราะห์ค่าสถิติ
- ความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ใช้โปรแกรมในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติสถิติ พ.ศ. ๒๕๕๐
- ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

เข้าดูเพจสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูยูทูบสอบนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เข้าดูเว็บที่นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร


 
  
คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง : จำหน่ายแนวข้อสอบ  นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครราชการกรุงเทพมหานคร

Tags : คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้า นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครราชการกรุงเทพมหานคร